โครงการ “การอบรมการดูแลรักษาเบาหวานให้ได้เป้าหมายรอบด้านในประเทศไทย” Global Targeted of Diabetes Care training in Thailand 2566 (อบรมในรูปแบบ Online)

Last updated: 21 ม.ค. 2567  |  32087 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการ “การอบรมการดูแลรักษาเบาหวานให้ได้เป้าหมายรอบด้านในประเทศไทย” Global Targeted of Diabetes Care training in Thailand 2566 (อบรมในรูปแบบ Online)โปรดทราบ ( สำคัญ! ) 
- ลงทะเบียนแล้วท่านสามารถรับชมเพื่อทบทวนความรู้ในรูปแบบ  Re - Run ได้เท่านั้นเนื่องจากโครงการได้จัดอบรมเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2566 


>> Download
- หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
- รายละเอียดคุณสมบัติเงื่อนไขผู้เข้าร่วม
- กำหนดการอบรม 
- หนังสืออนุมัติหน่วย CNEU

 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

- สหวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกำหนดอาหาร นักโภชนบำบัด นักโภชนากร  นักกายภาพบำบัด  นักวิชาการสาธารณสุข หรือผู้ปฏิบัติงานในคลินิคโรคไม่ติดต่อจากหน่วยงานโรงพยาบาล รพ.สต. คลินิก และหน่วยงานสุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ 1-13 ทั่วประเทศ
- ขอสงวนสิทธิ์ให้กลุ่มเป้าหมายตามพื้นที่ Phase 1, Phase 2 ที่กำหนดในรายละเอียดของโครงการฯ (เอกสารแนบ1)
- การจัดอบรมแบ่งเป็น 2 Phase ดังนี้
     - Phase 1 อบรมในรูปแบบ Zoom Online จำนวน 12 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน (12 หลักสูตร)
     - Phase 2 อบรมในรูปแบบ E – Learning ชมได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป
- ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยรับชมผ่าน Zoom Webinar Online 2,000 User ต่อครั้ง
- รับสมัครจำนวน 7,000 คน (7,000 User) ปิดระบบทันทีเมื่อครบจำนวน
- กรุณากรอกข้อมูลของท่านในระบบลงทะเบียนให้ถูกต้องและครบถ้วน
- หลังจากท่านลงทะเบียนแล้วจะมีอีเมลตอบกลับ โดยท่านสามารถคลิกลิงค์เพื่อ Log in เข้าชม
   (ท่านต้องใช้อีเมลที่สมัครเท่านั้นเพื่อ Log in)
- มีหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับพยาบาล (CNEU) 
- มีหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับแพทย์ (CME)

เกณฑ์ผู้เข้าร่วมอบรมที่ได้รับใบประกาศนียบัตรและหน่วยคะแนน
 - กรณีที่เข้าอบรม 1 ครั้ง(1 วัน) และเข้ารับชมมากกว่า 6 ชั่วโมง ท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรของแต่ละรอบ
 - กรณีที่ท่านเข้าอบรมมากกว่า 8 ครั้งขึ้นไปจะได้รับใบประกาศนียบัตรของหลักสูตร “การอบรมการดูแลรักษาเบาหวานให้ได้เป้าหมายรอบด้านในประเทศไทย” (Global Targeted of Diabetes Care Training)
 - มีการเข้าทำ Pre test, Post - test, แบบประเมินความพึงพอใจ ครบถ้วน
 - มีคะแนน post - test มากกว่าร้อยละ 80
 - สำหรับพยาบาลวิชาชีพได้โปรดระบุเลขใบประกอบวิชาชีพ 10 หลักให้ถูกต้อง ครบถ้วน
ติดต่อเรา


ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โรงพยาบาลราชวิถี


   ที่อยู่: กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ 
   สำนักงาน ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี
   เลขที่ 2 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
        
   โทรศัพท์ 02 206 2900 ต่อ 60122
   โทรศัพท์/โทรสาร 02 206 2957

   อีเมล: ncdrajavithi@gmail.com
   นายรัฐนนท์ กำหนดความ    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 098-2596234
   นางสาวนันทพร โขนงน้อย  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายคุกกี้