บทความทั้งหมด

Multidisciplinary management of chronic kidney disease & Share Decision Making

ประชุมวิชาการ ห้องคลอดมาตรฐาน 3P (prediction, prevention and protection) for women health

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจอัลตราซาวด์ทางสูตินรีเวชศาสตร์

Multidisciplinary management of chronic kidney disease & Share Decision Making

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโรคจอประสาทตาระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2567 ณ โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี

โครงการอบรมให้ความรู้และเสริมพลังการพัฒนาคุณภาพงานโรคไตในเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 2

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโรคจอประสาทตาระดับประเทศ ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ วันศุกร์ที่16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงพยาบาลลำดวน จังหวัดสุรินทร์

โครงการ “ฟื้นฟูความรู้ Case manager ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพื่อเตรียมสอบ Certified diabetes educator” 2567

โครงการอบรมให้ความรู้และเสริมพลังการพัฒนาคุณภาพงานโรคไตในเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโรคจอประสาทตาระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2567 ณ โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

E - learning โครงการ “การอบรมการดูแลรักษาเบาหวานให้ได้เป้าหมายรอบด้านในประเทศไทย” (Global Targeted of Diabetes Care Training)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโรคจอประสาทตาระดับประเทศ ครั้งที่ 2 (เป้าหมายเขตสุขภาพที่ 7 – 13) 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโรคจอประสาทตาระดับประเทศ ครั้งที่ 1 (เป้าหมายเขตสุขภาพ ที่ 1 – 6) 

รับชม VDO Re - Run โครงการ “การอบรมการดูแลรักษาเบาหวานให้ได้เป้าหมายรอบด้านในประเทศไทย”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลโรคจอประสาทตาระดับประเทศ (เฉพาะเครือข่าย) หัวข้อ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการคัดกรองเบาหวานเข้าจอตาใน 13 เขตสุขภาพ วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ในรูปแบบออนไลน์ zoom webinar

ออฟฟิศซินโดรม มักพบได้บ่อยในคนทำงานออฟฟิศ เนื่องจากพฤติกรรมของคนทำงานส่วนใหญ่ ที่ต้องนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่เป็นเวลานาน โดยไม่ได้ขยับตัวเปลี่ยนอิริยาบถ

ปัจจุบันเทคโนโลยีการผ่าตัดกระดูกสันหลังได้พัฒนาไปจากในอดีต ทั้งในเรื่องของขนาดของแผลผ่าตัด และมาตรฐานความปลอดภัยตลอดจนการลดระยะการนอนพักฟื้นในโรงพยาบาลที่สั้นลง ด้วยเทคโนโลยีของการผ่าตัดผ่านกล้อง

(Onsite) "อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมดูแลผู้ป่วยในคลินิกเบาหวาน (หลักสูตร 5 วัน)" ณ คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลราชวิถี

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายคุกกี้